Thor Erik Forsberg, norsk politiker (A), miljøarbeider, Sarpsborg. Medlem av Sarpsborg bystyre 2007-11, fra 2012 leder av Sarpsborg LO. Nestleder i Østfold Arbeiderparti og tidligere leder i AUF i Østfold. Vararepresentant til Stortinget 2005-09, stortingsrepresentant for Østfold 2009-13.