Borghild Tenden, norsk politiker (V), lærer, Bærum. Hun var rådgiver i Venstres stortingsgruppe 1993–96, rådgiver i Stortingets informasjonsseksjon 1996–2005. Medlem av Bærum kommunestyre 2007-11 og av Akershus fylkesting 2003-07. Varerepresentant til Stortinget 1997–2001; stortingsrepresentant for Akershus 2005-13. Nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen 2005-09.