Wenche Olsen, norsk politiker (A), avdelingssjef ved Sykehuset Østfold. Medlem av Halden kommunestyre 1999-2003 og 2007-11, varaordfører i Halden 2007-09. Stortingsrepresentant for Østfold 2009-13. Hun stilte til gjenvalg 2013, men mistet mandatet og er vararepresentant fra 2013.