André Oktay Dahl, norsk politiker (Høyre), cand.jur., Rælingen. Leder av Akershus Unge Høyre 1997–98. Medlem av Rælingen kommunestyre 1995–99. Medlem av Akershus fylkesting 1999-2007. Vararepresentant til Stortinget for Akershus 1997-2005, fast møtende vararepresentant 2001–05. Han var stortingsrepresentant for Høyre 2005-13. I 2014 meldte han seg ut av partiet.