Temaside

#Stortingsvalg

Valg

Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CC BY ND 2.0

Valg av representanter til Stortinget holdes hvert fjerde år. Siste stortingsvalg var 11. september 2017. Neste stortingsvalg holdes høsten 2021.