Temaside

#Stortingsvalg

Valg

Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CC BY ND 2.0

Valg av representanter til Stortinget holdes hvert fjerde år. Siste stortingsvalg var 11. september 2017. Neste stortingsvalg holdes høsten 2021.

Standard 3326203787 cb98e21776 b

demokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati ...

Standard ernasolberg2 portrett

Erna Solberg

Erna Solberg, norsk politiker, statsminister siden 2013 og partileder i Høyre siden 2004. Solberg har representert Hordaland på Stortinget siden 1989.Solberg er cand.mag. fra Universitetet i Bergen...

Standard solberg hareide

Norges politiske system

Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for hvordan den norske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet.Norge er en enhetsstat. Det innebær...

Standard stoltenberg bondevik parlamentarisme

parlamentarisme

Parlamentarisme er en politisk styreform. At en stat er parlamentarisk, betyr at regjeringen sitter så lenge flertallet i nasjonalforsamlingen tillater. Norge har parlamentarisme som styreform.En r...

Standard statsråd

regjeringen

Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår...

Standard valgurne

stemmerett

Stemmerett, rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ innen et geografisk område eller organisasjon.Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover ...

Standard stortinget2

Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og h...

Standard valg 2009 029

stortingsvalg

Stortingsvalg er valg av representanter til Stortinget. Valgene foregår  hvert fjerde år, og gjennomføres i september. Det velges 169 representanter fra 19 fylker til Stortinget.De som har fylt 18 ...

Standard 2000px mandatfordeling stortingsvalget 2013.png

valgordning i Norge

Det avholdes valg hvert andre år i Norge. Dette veksler mellom nasjonale og lokale valg. Både kommunestyre- og fylkestingsvalg (lokalvalg) og stortingsvalg/sametingsvalg avholdes hvert fjerde år.Si...