Temaside

#Stortingsvalg

Valg

Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CC BY ND 2.0

Valg av representanter til Stortinget holdes hvert fjerde år. Siste stortingsvalg var 11. september 2017. Neste stortingsvalg holdes høsten 2021.

Standard 3326203787 cb98e21776 b

demokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati ...