#Stortingsvalg

Valg

Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CC BY ND 2.0

Stortingsvalget ble avholdt 13. september 2021. Det ble valgt representanter til alle de 169 plassene på Stortinget.
Les hovedartikkelen