#Stortingsvalg

Valg

Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CC BY ND 2.0

Valg av representanter til Stortinget holdes hvert fjerde år. Siste stortingsvalg var 11. september 2017. Neste stortingsvalg holdes høsten 2021.

Standard sosialdemokrati

valgforskning

Valgforskning er studiet av politiske valg og velgeratferd. I dag finnes det nasjonale valgforskningsprogrammer i mange land. Dagens valgforskning bygger i stor grad på utvalgsundersøkelser (survey...