#Stortingsvalg

Valg

Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CC BY ND 2.0

Forrige stortingsvalg ble avholdt 13. september 2021. Det ble valgt representanter til alle de 169 plassene på Stortinget. Neste valg er i 2025.
Les hovedartikkelen