Ulf Erik Knudsen, norsk politiker (Frp), diplomøkonom; konsulent, Drammen. Leder av Buskerud Fremskrittsparti 1995–98 og fra 2007. Medlem av Drammen bystyre 1987–99 og 2003-11. Medlem av Buskerud fylkesting 1987–91. Stortingsrepresentant for Buskerud 1997-2013; han frasa seg gjenvalg 2013.