Irene Johansen, norsk politiker (Arbeiderpartiet), personal- og organisasjonssjef, Moss. Medlem av Moss bystyre 2003–11 og Østfold fylkesting 2003–07, leder av Arbeiderpartiets fraksjon i fylkestinget 2003–05. Stortingsrepresentant for Østfold 2005–17.