Thomas Breen, norsk politiker (A), tømrer, Folldal. Medlem av Folldal kommunestyre fra 1999, varaordfører 2003-07. Fast møtende vararepresentant til Stortinget for Hedmark 2005-09. 2009-13 var Thomas Breen valgt representant fra Hedmark; han frasa seg gjenvalg i 2013.