Irene Lange Nordahl, norsk politiker (Senterpartiet). Hun er utdannet økonom fra Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Tromsø og er fra 2008 næringssjef i Lenvik. Hun var medlem av Sørreisa kommunestyre 1991-2003 og av Troms fylkesting 1991-95 og 2003-11. 2005-07 var hun fylkesråd i Troms. Vararepresentant til Stortinget 1993-97.