Hans Frode Asmyhr, norsk politiker (Frp), cand.jur. Medlem av Sørum kommunestyre 1995-2005, medlem av Akershus fylkesting 1995-2005. Stortingsrepresentant for Akershus 2005-13.