Mekanikk

Mekanikk, læren om bevegelse og likevekt. Lover og metoder fra mekanikken anvendes i alle grener av fysikken.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øyvind Grøn

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Ballistikk

Inneholder 211 artikler: