Homogent felt er i fysikken et kraftfelt der kraften er like sterk og har samme retning overalt. Det vil si at kraftlinjene (feltlinjene) er parallelle, rette linjer som alle har samme avstand fra hverandre.