Tyngdefelt er kraftfelt som er summen av Jordens tiltrekningskraft, virkningen av dens rotasjon og tiltrekningskrefter fra andre himmellegemer.