Gravimeter er et instrument til å måle tyngdens akselerasjon eller variasjoner i denne akselerasjonen mellom to observasjonspunkter. Dette gjøres enten ved målinger av svingetid (dynamisk gravimeter) eller ved avbalansering mot en elastisk kraft, vanligvis med en torsjonsvekt (stabilt gravimeter).