Hypsometer, hypsotermometer, apparat konstruert for å bestemme et steds høyde over havet. Lufttrykket bestemmer kokepunktet for vann, det er 100 °C ved 1 atm trykk. Med stigende høyde avtar lufttrykket, og kokepunktet for vannet blir lavere. Ved hjelp av hypsometeret kan kokepunktet for vann bestemmes med en nøyaktighet på 1/100 grad. Av dette kokepunktet finner man så lufttrykket i tabeller og kan dermed bestemme høyden over havet.