Geopotensial er tyngdepotensialet i forhold til havoverflaten. Geopotensialet er dermed lik det arbeidet som må utføres for å løfte en masseenhet fra havets overflate opp til en bestemt høyde hvis vi ser bort fra luftmotstand. Les mer under potensial.