Geopotensial, dss. tyngdepotensial i forhold til havoverflaten. Geopotensialet er dermed lik det arbeid som må utføres mot tyngden for å løfte en masseenhet fra havets overflate opp til det betraktede punkt.