Justering av et svingedyktig system slik at det svinger med en bestemt frekvens. Musikkinstrumenter kan stemmes ved å forandre mekaniske egenskaper, f.eks. volumet i en orgelpipe eller strekket i en fiolinstreng. Elektriske svingekretser i en radiomottaker avstemmes til resonans med frekvensen fra en sender ved hjelp av en variabel kondensator eller en spole med variabel selvinduktans.