Torsjonsvekt, dreievekt, instrument til måling av (i alminnelighet små) dreiemomenter. Torsjonsvekten kan bestå av en fritt opphengt, elastisk tråd forsynt med en viser eller et speil i den nedre enden, hvor også dreiemomentet anbringes. For små utslag er dreiemomentet proporsjonalt med utslagsvinkelen. Først brukt av C. A. de Coulomb for å studere elektriske og magnetiske kraftvirkninger. H. Cavendish o.a. brukte torsjonsvekten til gravitasjonsmåling.