Youngs modul, dss. elastisitetsmodul, forholdet mellom spenning og relativ lengdeøkning i et elastisk legeme. Se elastisitet.