Akselerasjon
En kule som er under konstant akselerasjon. Strekene over viser hvordan posisjonen endrer seg over tid. Strekene er satt med jevne tidsmellomrom. Kula starter stillestående, og beveger seg raskere og raskere ettersom hastigheten øker.
Akselerasjon
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0
sirkelbevegelse

I sirkelbevegelse med konstant fart endrer retningen til hastigheten seg, og hastigheten er er derfor ikke konstant. Akselerasjonen peker inn mot sentrum av sirkelen.

sirkelbevegelse
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Akselerasjon

Posisjonen til en kule som faller uten luftmotstand vist med 0,1 sekunders mellomrom. Fallstrekningen per 0,1 sekunder øker mer og mer. Bevegelsen er akselerert. Akselerasjonen, det vil si hastighetsendringen per sekund, er konstant under fallet, ifølge de oppgitte mål 10 m/s per sekund = 10 m/s2. En mer nøyaktig verdi for tyngdens akselerasjon g ved jordoverflaten er 9,81 m/s2.

Av /Store norske leksikon ※.

Akselerasjon er en fysisk størrelse som angir endring av hastighet med hensyn til tiden. Hvis hastigheten øker, er akselerasjonen positiv, og hvis hastigheten avtar, er akselerasjonen negativ. Negativ akselerasjon kalles også retardasjon.

Faktaboks

Uttale
akselerasjˈon
Etymologi
av latin ‘påskynde’

Ofte blir akselerasjon kun oppfattet som et mål på endring av fart. Det er tilfellet når akselerasjonen skjer i samme retning som fartsretningen, slik tilfellet er for en bil når den kjører rett fram og øker sin hastighet. Da hastighet er en vektor, som har både størrelse og retning, kan akselerasjon bestå i at et legeme i bevegelse endrer retning.

Når akselerasjonen skjer i samme retning som hastigheten, kalles den for tangentiell eller lineær akselerasjon. En akselerasjon på tvers av fartsretningen kalles for radiell eller ortogonal akselerasjon. For eksempel vil et legeme som beveger seg med konstant fart i en sirkel, bli utsatt for en konstant radiell akselerasjon, men likevel ha en konstant fart (null tangentiell akselerasjon).

Definisjon

Akselerasjon defineres som endring av hastighet delt på tiden endringen har tatt. I SI-systemet er målenheten for hastigheten meter per sekund (m/s). Målenheten for akselerasjon blir dermed meter per sekund delt på sekund, det vil si m/s².

Når hastigheten v til et legeme endrer seg med v over en tidsperiode på t, blir den gjennomsnittlige akselerasjonen:

\(\begin{equation} \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}\end{equation}\)

Akselerasjonen på et bestemt tidspunkt defineres på grensen der tidsperioden går mot null:

\(\begin{equation} a = \lim_{\Delta t \to 0} (\frac{\Delta v}{\Delta t} ) = \frac{dv}{dt}\end{equation}\)

Sammenheng mellom akselerasjon og kraft

Sammenhengen mellom akselerasjon og kraft beskrives av Newtons lover. Akselerasjonen til et legeme har samme retning som summen av alle kreftene som virker på legemet. Når summen av kreftene er F, akselerasjonen er a og massen til legemet m, gjelder ligningen:

F = m · a

Dette er Newtons andre lov.

Tyngdens akselerasjon

Et legeme som faller fritt i lufttomt rom, er bare påvirket av tyngdekraften. Akselerasjonen det får i fallet kaller vi tyngdens akselerasjon. Symbol for tyngdens akselerasjon er g.

Internasjonalt vedtatt standardverdi for tyngdens akselerasjon er 9,80665 m/s².

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg