Kinematikk er den delen av mekanikken som behandler punkters og legemers bevegelse uten å ta hensyn til krefter og masser.