Spenning er i mekanikk kraft per flateenhet mellom et elastisk materiales enkelte deler når materialet belastes med ytre krefter. Hvis kreftene virker langs tverrsnittet, kalles de skjærspenninger. Hvis kreftene søker å rive tverrsnittene rett fra hverandre eller trykke dem sammen, kalles de normalspenninger, fordi kreftene da virker vinkelrett (normalt) på tverrsnittene.