Vibrasjoner er hurtige og periodiske bevegelser, svingninger. Ordet blir spesielt brukt om hurtige, elastiske svingninger i stive legemer.