Kjeglependel er en pendel der loddet beveger seg langs en horisontal sirkel, mens snoren som loddet er festet til, beskriver en kjegleflate.