Youngs modul, forholdstallet mellom en strekk- eller trykkspenning og en relativ elastisk deformasjon (forlengelse eller forkortelse) som spenningen forårsaker i vedkommende materiale; se elastisitet.