Nullnivå, et referansenivå der den potensielle energien til et legeme settes lik null. Ofte velges havets overflate som nullnivå for den potensielle energien til et legeme ved jordoverflaten.