Inklinere er å bøye seg, å være på skrå og danne en spiss vinkel mot et horisontaltn (vannrett) plan.