Differensialdrift er innen fysikk et system for å overføre bevegelse og kraft, se differensial.