Lagranges ligninger, den klassiske mekanikks bevegelsesligninger slik de ble formulert av J. L. Lagrange. Muliggjør ofte enklere løsning av problemer i mekanikken enn hvis Newtons lover brukes direkte. Er også nyttige ved relativistisk beskrivelse av partikkelbevegelse.