Treghetssystem er i fysikk det samme som et inertialsystem.