Vinkelakselerasjon er forandring i vinkelhastighet per tidsenhet.