Sentrifugal er noe som beveger seg vekk fra et midtpunkt. Et eksempel er sentrifugalkraft.