Newtons gravitasjonslov er beskrevet i artikkelen om gravitasjon.