Holonomt system er et mekanisk system av legemer eller materielle punkter som har bevegelsesfrihet som er begrenset ved føringer.