Laboratoriesystem, fysiske målinger foretatt på et fast stasjonert sted, f.eks. i laboratoriet. Ofte er det mer hensiktsmessig å angi de fysiske størrelsene relativt til et system som beveger seg med hastigheten til massepunktet (eller tyngdepunktet), det såkalte massesentersystemet (tyngdepunktsystemet). Se massesenter.