Kastebevegelse, den bevegelsen og banen et legeme får ved kast eller utskyting. Galilei tenkte seg den ideelle kastebanen uten luftmotstand, satt sammen av en vannrett bevegelse med konstant fart og en loddrett bevegelse med akselerasjon bestemt av tyngden. Da blir banen en parabelbue. Luftmotstand, vind, jordrotasjonen og legemets egenrotasjon gjør at banen avviker fra parabelen og blir vanskelig å beregne.