Konservativ kraft, en kraft som er slik at arbeidet kraften har utført på en partikkel er null når partikkelen kommer tilbake til startpunktet, uansett hvilken bane partikkelen har fulgt. Det vil si at arbeidet som en konservativ kraft utfører på et legeme når det beveger seg fra et punkt til et annet, er uavhengig av banen legemet følger mellom punktene. Det er alltid mulig å tilordne en potensiell energi til et legeme som kun påvirkes av en konservativ kraft, slik at summen av legemets potensielle og kinetiske energi er bevart (konservert) når legemet bare er påvirket av denne kraften.