Se havbølger. For utnyttelse av energi, se bølgeenergi og bølgekraftverk.