Bølger eller bølgebevegelser er svingninger som brer seg fra sted til sted. Les mer om bølger i vann under havbølger. For utnyttelse av energi, se bølgeenergi og bølgekraftverk. Se ellers hovedartikkel om bølger.