Klassisk mekanikk er en vanlig betegnelse på Newtons mekanikk og relativistisk mekanikk, i motsetning til kvantemekanikk.