Kraftmåler er et instrument til å bestemme hvor sterk en kraft er, se dynamometer.