Newtons bevegelseslover er de tre lovene som danner grunnlaget for klassisk mekanikk, se Newtons lover.