Stabil likevekt er i mekanikken den tilstanden en gjenstand er i når den søker tilbake mot likevekt etter en mindre forstyrrelse eller forskyvning.