Benjamin Thompson Rumford, amerikansk-tysk fysiker og statsmann. Etter forskjellige beskjeftigelser i amerikansk og britisk tjeneste trådte han i bayersk tjeneste som statsråd, og utfoldet en ytterst omfattende virksomhet i München. Han reorganiserte hæren, opprettet arbeidshus og andre sosiale institusjoner, innførte potetdyrking, anla den engelske hage i München osv. Ble adlet 1790 av kurfyrsten av Pfalz-Bayern. Drog 1799 til England og derfra 1802 til Paris, hvor han levde til sin død. Han offentliggjorde et stort antall vitenskapelige avhandlinger, mest om varme. Et av hans forsøk som gikk ut på å måle den varme som oppstår ved boring av et kanonløp, er blitt berømt, fordi man her første gang møter ideen om at mekanisk arbeid kan omdannes til varme. Rumford grunnla Royal Institution i London 1800, og stiftet Rumfordmedaljen for nyttige oppdagelser.