Motfase er det at to svingninger er i fase som er forskjøvet 180° i forhold til hverandre.