Dreiemoment, torsjonsmoment, vrimoment, i mekanikken en krafts moment med henblikk på en akse; produktet av kraften og dens arm, eller summen av slike produkter. Brukes særlig om det moment som overføres gjennom roterende maskinaksler. SI-enheten for dreiemoment er Nm (newtonmeter).