kraft (fysikk)

Når man strekker ut en gummistrikk endrer man strikkens form og utøver derfor kraft på strikken.

Artikkelstart

Kraft er i fysikken en påvirkning på en gjenstand som kan

  • deformere gjenstanden, for eksempel klemme den flat eller strekke den
  • endre bevegelsestilstanden til gjenstanden

Det å endre bevegelsestilstanden kan være å sette gjenstanden i bevegelse, eller endre retning på bevegelsen, eller endre farten gjenstanden beveger seg med.

Kraft er et sentralt begrep i fysikken. SI-enheten for kraft er newton. En newton er den kraften som gir et legeme med masse 1 kg en akselerasjon på 1 m/.

Newtons lover beskriver forholdet mellom kraft og akselerasjon.

Vekselvirkning

En kraft ytrer seg ved at den drar i eller skyver på gjenstanden. Den må skrive seg fra et annet legeme. En kraft er derfor alltid en vekselvirkning mellom to eller flere legemer.

Ordet vekselvirkning brukes derfor i mange sammenhenger som synonym for kraft.

Ulike typer krefter

Man kan skille mellom kontaktkrefter og fjernkrefter.

  • Kontaktkrefter virker der hvor legemer berører hverandre, for eksempel der en gjenstand dytter eller drar i en annen
  • Fjernkrefter virker når det er avstand mellom legemene

Eksempler på fjernkrefter er gravitasjon, som alltid er en tiltrekning mellom legemer, og elektriske og magnetiske krefter, som kan være tiltrekning eller frastøtning.

Kraftfelt

Fjernkrefter blir ofte beskrevet ved hjelp av et felt som kalles et kraftfelt. For eksempel er Jorden omgitt av et tyngdefelt slik at hvis et legeme kommer inn i feltet, blir det påvirket av tyngdekraft fra Jorden. Bevegelser av planeter og stjerner i universet kan beskrives ved hjelp av tyngdefelter og tyngdekrefter.

Et elektrisk ladet legeme omgir seg på tilsvarende måte med et elektrisk felt. I atomfysikken og i kjemien blir elektriske felter og krefter brukt i stor utstrekning til å beskrive reaksjonene, fordi elektroner, ioner og atomkjerner er elektrisk ladde partikler.

Atomkjernene holdes sammen av en sterk kjernekraft. En svak kjernekraft forårsaker β-radioaktivitet. Kjernekreftene har en meget kort rekkevidde, i området 0,01 – 1 femtometer (10⁻¹⁷ – 10⁻¹⁵ m).

I mekanikken er Newtons lover sentrale. De forteller hvordan et legemes treghet og kreftene som virker på det bestemmer dets bevegelse.

Sentripetalkraft

Sentripetalkraft er en kraft som tvinger et legeme til å gå i en sirkelbane eller en lignende krum bane. Det kan være enten en fjernkraft eller en kontaktkraft

Sentrifugalkraft

Sentrifugalkraft er navn på en tenkt kraft som skulle være årsak til forflytninger av gjenstander inne i vogner som går i en sving. Sett utenfra finnes ikke noen slik kraft.

Matematisk beskrivelse av kraft

Enhver kraft kan matematisk beskrives som en vektor, dvs. at den har både størrelse og retning. En vektor kan legges inn i et koordinatsystem med for eksempel en vannrett x-akse og en loddrett y-akse. Tenkt deg at Solen står i senit. Da kalles skyggen av vektoren langs x-aksen for vektorens x-komponent. Med vannrett lys kalles skyggen langs y-aksen for vektorens y-komponent.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (4)

skrev Øyvind Grøn

Ja, her står jordoverflaten for "på havets nivå". Vennlig hilsen Øyvind

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg