Kraft er i fysikken en påvirkning på en gjenstand som kan

  • deformere gjenstanden, for eksempel klemme den flat eller strekke den
  • endre bevegelsestilstanden til gjenstanden

Det å endre bevegelsestilstanden kan være å sette gjenstanden i bevegelse, eller endre retning på bevegelsen, eller endre farten gjenstanden beveger seg med.

Kraft er et sentralt begrep i fysikken. SI-enheten for kraft er newton. En newton er den kraften som gir et legeme med masse 1 kg en akselerasjon på 1 m/s2.

En kraft ytrer seg ved at den drar i eller skyver på gjenstanden. Den må skrive seg fra et annet legeme. En kraft er derfor alltid en vekselvirkning mellom to eller flere legemer.

Ordet vekselvirkning brukes derfor i mange sammenhenger som synonym for kraft.

Man kan skille mellom kontaktkrefter og fjernkrefter.

  • Kontaktkrefter virker der hvor legemer berører hverandre, for eksempel der en gjenstand dytter eller drar i en annen
  • Fjernkrefter virker når det er avstand mellom legemene

Eksempler på fjernkrefter er gravitasjon, som alltid er en tiltrekning mellom legemer, og elektriske og magnetiske krefter, som kan være tiltrekning eller frastøtning.

Fjernkrefter blir ofte beskrevet ved hjelp av et felt som kalles et kraftfelt. For eksempel er Jorden omgitt av et tyngdefelt slik at hvis et legeme kommer inn i feltet, blir det påvirket av tyngdekraft fra Jorden. Bevegelser av planeter og stjerner i universet kan beskrives ved hjelp av tyngdefelter og tyngdekrefter.

Et elektrisk ladet legeme omgir seg på tilsvarende måte med et elektrisk felt. I atomfysikken og i kjemien blir elektriske felter og krefter brukt i stor utstrekning til å beskrive reaksjonene, fordi elektroner, ioner og atomkjerner er elektrisk ladde partikler.

Atomkjernene holdes sammen av en sterk kjernekraft. En svak kjernekraft forårsaker β-radioaktivitet. Kjernekreftene har en meget kort rekkevidde, ca. 10−15 m.

I mekanikken er Newtons lover (som har navn etter Isaac Newton) sentrale.

Newtons 1. lov sier at det trengs en kraft til å sette et legeme i bevegelse, eller endre legemets hastighet, fordi legemet har treghet.

Newtons 2. lov sier at når et legeme blir påvirket av én eller flere krefter, vil det få en akselerasjon i den retningen kreftene virker. Summen av kreftene på legemet er lik legemets masse ganger dets akselerasjon.

Newtons 3. lov sier at når et legeme virker på et annet legeme med en kraft, vil det andre legemet virke tilbake på det første med en like stor kraft i motsatt retning.

Sentripetalkraft er en kraft som tvinger et legeme til å gå i en sirkelbane eller en lignende krum bane. Det kan være enten en fjernkraft eller en kontaktkraft

Sentrifugalkraft er navn på en tenkt kraft som skulle være årsak til forflytninger av gjenstander inne i vogner som går i en sving. Sett utenfra finnes ikke noen slik kraft.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

12. mai 2015 skrev Øyvind Grøn

Ja, her står jordoverflaten for "på havets nivå".
Vennlig hilsen
Øyvind

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.