Hookes lov, fysisk lov, oppkalt etter Robert Hooke, sier at kraften som skal til for å endre lengden på en springfjær er proporsjonal med endringen uansett om man strekker eller trykker sammen fjæren. En konsekvens av denne loven er at en fjær som er deformert vil, i fravær av tap, svinge med en harmonisk bevegelse hvor amplitude (utslaget) beskriver en perfekt sinuskurve. Denne elegante matematiske bevegelsesligningen har gjort at Hookes lov har fått stor betydning i fysikken. Loven er funnet å gjelde tilnærmet i mange sammenhenger, for eksempel for vibrasjoner i molekyler og faste stoffer.