Bevegelsesmengde, produktet av masse og fart i fysikken. Hvis en gjenstand støter mot en annen gjenstand, vil som regel begge gjenstandene endre sin fart, men summen av deres bevegelsesmengde vil være den samme før og etter støtet. Når en kule skytes med stor fart ut av et gevær, får geværet en liten fart bakover, rekyl, men masse ganger fart for kulen er like stor som masse ganger fart for geværet i motsatt retning. Bevegelsesmengden av utskutt gass fra en rakett gir raketten samme bevegelsesmengde i motsatt retning. Bevegelsesmengde er et viktig begrep i fysikken, se bevaringslovene.