Translasjon er innen fysikk og mekanikk en betegnelse for et legemes bevegelse uten rotasjon; parallellforskyvning, rettlinjet bevegelse.