Translasjon, et legemes bevegelse uten rotasjon; parallellforskyvning, rettlinjet bevegelse.