Sentripetalakselerasjon, akselerasjon rettet inn mot sentrum for et legeme som beveger seg i krum bane. Hvis banen er sirkelformet og radius r og farten v er konstant, er sentripetalakselerasjonen konstant med verdien v2/r.